0 αντικείμενο
Σύνολο : Δωρεάν
Το καλάθι σας είναι άδειο!
Προϊόν ενημέρωση
ολοκλήρωση

Πνευματικά δικαιώματα - Διάφορα

1. Tα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. εικόνες, πληροφορίες, δεδομένα κτλ.) και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.autosarelas.gr που έχουν εισαχθεί στο διαδίκτυο προστατεύονται από τους ελληνικούς, τους κοινοτικούς και τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του υπεύθυνου για τον διαδιακτυακό τόπο www.autosarelas.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των ανάλογων πνευματικών δικαιωμάτων.

3. Τα ονόματα, οι εικόνες, οι λογότυποι και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία www.autosarelas.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της www.autosarelas.gr ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Περιεχόμενο - Χρήση

4. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.autosarelas.gr παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κτλ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "ακριβώς όπως έχουν". Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.autosarelas.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

5. Η χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του www.autosarelas.gr.

6. Ο παρών δικτυακός τόπος πιθανόν να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Το www.autosarelas.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

7. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.autosarelas.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

8. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.autosarelas.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει, να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού αυτού τόπου.

9. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.autosarelas.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων όπως αυτές διαμορφώνονται καθημερινά βάσει των τιμοκαταλόγων των προμηθευτών και των ισοτιμιών των νομισμάτων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού αυτού τόπου. Η τελική τιμή ενός προϊόντος διαμορφώνεται την ημέρα της τιμολόγησης του.

10. Η φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι ιδιαίτερης φύσης, καθώς εξαρτώνται από την κατάσταση του οχήματος και την έκταση της ζημιάς. Οι τιμές ΔΕΝ είναι δεσμευτικές στη περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εύρος της ζημιάς είναι πέραν επισκευής ή απαιτείται ολική επισκευή του οχήματος ή μέρους του. Επίσης, σε όσες υπηρεσίες / προϊόντα χρειάζεται επίσκεψη στις εγκατάστάσεις μας, θα πρέπει να παραγματοποιείται επικοινωνία για τον ορισμό ημερομηνίας συνάντησης. ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΕΥ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ.

11. Ασφάλεια Συνναλαγών Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Επιστροφές χρημάτων (ή και προϊόντων)

12. Οι επιστροφες χωρίζονται στις κάτωθι περιπτώσεις:

12.1 Υπηρεσίες φανοποιίας που δεν έχουν ορισθεί ραντεβού στο χώρο μας: Η επιστροφή των χρημάτων μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, έχοντας αφαιρέσει το ποσό των εξόδων τραπέζης για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν.
12.2 Υπηρεσίες φανοποιίας που έχει ορισθεί ραντεβού στο χώρο μας: Η επιστροφή των χρημάτων μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Το ποσό που επιστρέφεται είναι το 70% της αξίας (λόγω δέσμευσης χώρου), μείον τα τραπεζικά έξοδα για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν.

12.3 Προϊόντα που δεν έχουν αποσταλεί: Η επιστροφή των χρημάτων μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, έχοντας αφαιρέσει το ποσό των εξόδων τραπέζης για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν.

12.4 Προϊόντα που έχουν αποσταλεί (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ): Η επιστροφή των χρημάτων μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, έχοντας αφαιρέσει το ποσό των εξόδων τραπέζης για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν όπως επίσης και τα έξοδα μεταφοράς / courrier.

 

 

Η επίσκεψη και η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.autosarelas.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω γενικών όρων.

bottom logos